010 511 20 43 info.pwa@spectrum-spco.nl
Prins-Willem-Alexander-Vakantie

Vakantierooster 2023-2024

Start schooljaar 2023-2024

21 augustus 2023

Herfstvakantie

14 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

17 februari 2024 t/m 25 februari 2024

Pasen

29 maart 2024 t/m 1 april 2024

Meivakantie (inclusief Hemelvaart)

27 april 2024 t/m 12 mei 2024

Pinksteren

20 mei 2024

Zomervakantie

13 juli 2024 t/m 25 augustus 2024

Start schooljaar 2024-2025

26 augustus 2024

Studiedagen en verkort lesrooster  2023-2024

Op studiedagen zijn de leerlingen de hele dag vrij; bij verkort lesrooster zijn ze die dag eerder vrij, maar hebben wel les in de ochtend.

Woensdag

30 augustus 2023

Maandag

25 september 2023

Maandag

23 oktober 2023

Vrijdag

24 november 2023

Vrijdag

22 december 2023, les tot 12:00u

Vrijdag

16 februari 2024 (vóór de voorjaarsvakantie)

Maandag

26 februari 2024 (ná de voorjaarsvakantie)

Vrijdag

31 mei 2024, les tot 12:00u

Week van

10 tot en met 14 juni 2024, studieweek voor het team, alle leerlingen vrij

Vrijdag

12 juli 2024, les tot 12:00u, start zomervakantie

Benieuwd naar onze protocollen?

Bekijk onze protocollen en documenten m.b.t. onder andere gedrag, schoolondersteuning en verlof.

Nog nieuw bij ons op school?

Bekijk onze procedures voor een rondleiding en het aanmelden van je kind!