010 511 20 43 info.pwa@spectrum-spco.nl

Informatie over Prins Willem-Alexander

Onder onze praktische zaken vind je meer relevante informatie zodra je kind al bij ons op school zit.

Schoolgids

Onze schoolgids bevat informatie over onze school, hoe wij werken, protocollen, verlof en algemene afspraken.

Lees meer
PrinsWillemAlexander-nieuwsberichten

School- en gymtijden

Bekijk hier het overzicht van de tijden waarop wordt lesgegeven en wanneer gym plaatsvindt.

Lees meer
Prins-Willem-Alexander-Vakantie

Vakantierooster

Bekijk hier alle vakanties en studiedagen in een overzicht.

Lees meer
Prins Willem Alexander-Social schools

Ziekte & Verlof

Het melden van ziekte en het aanvragen van verlof kan worden gedaan via Social Schools.

Lees meer

MR en hulpouders

Lees hier meer over de Medezeggenschapsraad en hulpouders

Lees meer

BSO

Buitenschoolse Opvang. Meer over de samenwerkingen, tijden en aanmeld-opties.

Lees meer
Prins Willem Alexander - Protocollen

Documenten

Bekijk hier alle links naar documenten in een overzicht.

Lees meer
PrinsWillemAlexander-creatief-tekenen

PWA nieuws

Nieuwsberichten van de PWA

PWA Nieuws

Geïnteresseerd in onze school?

Vraag een rondleiding aan en breng een bezoek aan onze school!