010 511 20 43 info.pwa@spectrum-spco.nl

Schooltijden

Onze school heeft een continurooster. Alle leerlingen lunchen op school in hun eigen groep met hun eigen leerkracht. Na de lunch spelen ze in de pauze 30 minuten buiten.

Maandag

08.45 – 14.45 uur

Dinsdag

08.45 – 14.45 uur

Woensdag

08.45 – 12.30 uur

Donderdag

08.45 – 14.45 uur

Vrijdag

08.45 – 14.45 uur

Gymtijden

Maandag en vrijdag krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs les in de sportzaal aan de Anjerdreef.

Prins Willem Alexander gymtijden

Benieuwd naar onze protocollen?

Bekijk onze protocollen en documenten m.b.t. onder andere gedrag, schoolondersteuning en verlof.

Nog nieuw bij ons op school?

Bekijk onze procedures voor een rondleiding en het aanmelden van je kind!