010 511 20 43 info.pwa@spectrum-spco.nl

De buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang op school is geregeld door een samenwerking aan te gaan met verschillende instellingen voor BSO. Ouders sluiten zelf een contract met één van deze instellingen.

School draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de BSO-instelling voor de opvang buiten de schooltijden.

Mogelijkheden voor BSO

De BSO mogelijkheid wordt aangeboden op werkdagen van ’s morgens 7.30 uur (tot de school begint) en na schooltijd tot ’s avonds 18.30 uur (korter mag natuurlijk ook). In de vakanties moet eveneens opvang voor de kinderen worden aangeboden.
Prokino Kwakelbinkie heeft in het schoolgebouw de opvangruimtes. Leerlingen van onze school en de Kwakel hebben voorrang bij inschrijving.

Prins Willem Alexander

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met

Benieuwd naar onze protocollen?

Bekijk onze protocollen en documenten m.b.t. onder andere gedrag, schoolondersteuning en verlof.

Nog nieuw bij ons op school?

Bekijk onze procedures voor een rondleiding en het aanmelden van je kind!