010 511 20 43 info.pwa@spectrum-spco.nl
de kleuters hebben een stad van blokken gemaakt

Onderwijs gericht op de eigen onderwijsbehoeften

Op onze school volgen alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, het onderwijsprogramma afgestemd op hun eigen mogelijkheden. Dit vormt onze lesinhoud. Ze leren van en met elkaar in de leer- en leefgemeenschap die we samen creëren op onze school. Zo leggen we de basis voor hun deelname in de maatschappij.

‘Leren is een interactief spel van verwachting en verrassing. Daarom vraagt leren om interactie, om context, om fouten durven maken’

– Mark Mieras

Een Cultuur-school

Kunst en cultuur ervaar je, beleef je, laat je verwonderen en ga je ontdekken.

PrinsWillemAlexander-nieuwsberichten

Onderwijsmodel

Expliciete Directe Instructiemodel en zelfstandig werken.

Op onze school werken wij met het EDI-onderwijsmodel. Uitgangspunt bij directe instructie is dat je in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen.

PrinsWillemAlexander-Leermethode

De gehanteerde techniek

De leerkracht hanteert de volgende techniek:

De leerkracht vertelt het doel van de les, legt uit, doet voor en denkt hardop, zodat denkstappen te volgen zijn.

De leerkracht checkt voortdurend of de leerstof begrepen is door inhoudelijke vragen te stellen, de zogenaamde cvb-vragen: controleren van begrip. We geven hieronder de opbouw van de les weer.

Expliciete Directe instructiemodel

Hoe het Expliciete Directe Instructiemodel is opgebouwd

  • Doel: Voor elke les is vastgesteld wat de leerling aan het eind van de les moet weten of kunnen.
  • Voorkennis: De leerkracht vraagt naar aanwezige kennis en koppelt hier de nieuwe lesstof. Op deze manier is de nieuwe lesstof beter te begrijpen.
  • Concept: Begrippen worden uitgelegd.
  • Vaardigheid: De leerkracht doet de stappen in vaardigheid voor en doet ze samen met de leerlingen.
  • Belang: Het waarom van de les wordt verduidelijkt.
  • Inoefenen: De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over. De leerkracht stelt vragen heeft daardoor zicht op de uitvoering en het begrijpen van de leerstof.
  • Verwerken: De leerlingen oefenen zelfstandig met de leerstof. Maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het beheersen. De leerstof wordt aangepast op niveau van de leerlingen.
  • Volgen: deze manier van lesgeven maakt het mogelijk de leerlingen goed te volgen in hun ontwikkeling.

Ondersteuning

Het is belangrijk dat iedere leerling leert, dat hij de kennis en vaardigheden weet in te zetten. Daarbij ontwikkelen ze durf en zelfvertrouwen en leren door te zetten wanneer het lastig is. Wanneer de stappen in de ontwikkeling om een andere aanpak vragen bespreken we dit intern in het zorgondersteuningsteam en met de ouders. Het zorgteam bestaat uit de intern begeleider, de directeur en externe deskundigen. We schakelen soms een orthopedagoog of een maatschappelijk werker in.

We kijken naar de ontwikkelingsbehoeften van het kind en passen daar onze ondersteuning op aan. We maken voor deze ondersteuning een handelingsgericht plan met haalbare doelen.

Een aanpassing op het lesaanbod, ondersteuning bij het uitvoeren van de opdrachten of begeleiding t.a.v. het gedrag. De ondersteuning kan gegeven worden in de eigen groep door de leerkracht of door een co-teacher of onderwijsassistent. Voor de gerichte ondersteuning maken we ook gebruik van onze specialisten op reken, taal en gedrag-gebied.

Hebben we op school niet de deskundigheid in huis dan schakelen we externe deskundigen in. We werken o.a. samen met het Schoolformaat-JOS, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het samenwerkingsverband PPO Delflanden, Onderwijsadviesdienst 1801 en de organisaties voor dyslexie, logopedie en fysiotherapie.

PrinsWillemAlexander-kind-basisschool

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, dit is wettelijk vastgesteld.

Om iedere leerling te kunnen ondersteunen in zijn onderwijsbehoeften krijgen we als school ondersteuning van het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Samen zorgen wij dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is.

Meer over PPO Delflanden: http://www.ppodelflanden.nl

PWA - Ondersteuning leerkracht onderwijs

Plusklas

Leerlingen die een extra uitdaging op het aanbod van de groep nodig hebben krijgen plustaken en krijgen les in de plusgroep.

In de plusgroep werken leerlingen samen aan projecten onder begeleiding van de leerkracht.
De leerlingen krijgen uitleg over de plustaken die zij in hun eigen groep kunnen uitvoeren. Op deze manier kunnen we de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong aandacht geven.

Prins Willem Alexander gymtijden

Prismaklas

Voor leerlingen met een nadrukkelijk hoger ontwikkelingsniveau hebben de Spectrum-scholen een Prismaklas (locatie bij CBS Boterdorp). Hierbij komen kinderen, na screening en toelating, een dagdeel per week samen om les te krijgen op projectniveau, om met elkaar te filosoferen en debatteren en vooral ook om samen te kunnen zijn met ‘gelijkgestemden’.

De Plusklas en Prismaklas worden begeleid door twee gespecialiseerde leerkrachten.

Jeugdcoach op School (JOS)

Op onze school is wekelijks (maandag van 8:00 tot 15:00 uur) een Jeugdcoach op school (JOS) van Schoolformaat aanwezig. Zij is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien en opvoeden. Binnenlopen of een afspraak maken, het is allebei mogelijk. Daarnaast heeft zij ook ruimte om bij u thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Samiati Lonnee is onze jeugdcoach-op-school. Zij is bereikbaar per e-mail via s.lonnee@schoolformaat.nl
Op de website van Schoolformaat vindt u meer informatie over de JOS.
Mocht u nog vragen hebben, komt u dan gerust even langs bij onze IB-er.

Geïnteresseerd in onze school?

Vraag een rondleiding aan en breng een bezoek aan onze school!