Welkom op de website van CBS Prins Willem-Alexander

Schooljaar 2019-2020 is begonnen!
Vanaf dit schooljaar hebben we op de PWA een continurooster. Kijk hier voor de tijden.
Zomerfoto's met de frisbee kunnen worden gemaild naar:  frisbee@pwabasisschool.nl
CBS Prins Willem-Alexander moet  je zien en beleven, daarom kunt u altijd een afspraak
maken met de directeur, Nelly Roek-Bösecke.
U kunt haar bereiken op 010-511 2043 (school) of  per e-mail  ncgroek@spectrum-spco.nl 


Wij wensen u/jou veel plezier bij het lezen van de informatie.
Nog meer informatie: volg ons op  Twitter  en/of   FacebookDisclaimer