010 511 20 43 info.pwa@spectrum-spco.nl
PrinsWillemAlexander-creatief

De PWA haalt de wereld in school

CBS Prins Willem-Alexander is “de school waar je verder leert kijken”. Samen op onderzoek en ontdekking gaan, ervaren waar je talenten liggen en hoe je die kunt inzetten. Wij dagen de leerlingen uit met dans, theater, kunst en muziek. Ons nieuwe gebouw maakt het mogelijk dat we groep doorbrekend kunnen samenwerken en leren van en met elkaar. De PWA haalt de wereld op school. De PWA geeft je een podium.

PrinsWillemAlexander-missie-visie

Visie en missie

CBS Prins Willem-Alexander, “de school waar je verder leert kijken”.
Op onze school werken we samen aan de stevige basis die we de leerlingen mee willen geven.

Vakken waar je blij van wordt

Natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, wetenschap en techniek, kunst en cultuur.
Daar wil je meer van weten.

De leerlingen stellen vragen nadat ze informatie krijgen over het thema en gaan op onderzoek uit. Ze ontdekken wat er is gebeurd, hoe het werkt en proberen het zelf uit. Hun ervaringen, de opgedane kennis en vaardigheden presenteren ze op verschillende manieren passend bij het onderwerp en hun ervaring.

Nieuwsgierig zijn wordt beloond!

Ervaringen van ouders en leerlingen

Naast onze eigen inzet en enthousiasme geven we ook graag ouders en leerlingen het woord!

Bij de musical ontdek je, je talent.

Marouan Leerling groep 8

Talent is hart, hard werken is niks. Op de PWA krijg je tijd om aan talent te werken.

Moustafa Leerling groep 8

Op de PWA leer je niet alleen van de juffen en de meesters. Je leert van de leerlingen, van elkaar!

Raghad Leerling groep 8

Leren is leven. Talent ontwikkeld op de PWA.

Groep 8 was een pracht(ig jaar)

Nick Leerling groep 8

Geïnteresseerd in onze school?

Vraag een rondleiding aan en kom langs bij ons op school!