010 511 20 43 info.pwa@spectrum-spco.nl

Ouderraad (OR)

Wie zijn wij, wat doen we, voor wie doen we het en met welk doel? Een ouderraad is onmisbaar voor iedere school en dus ook voor de PWA.

Waaruit bestaat de OR?

De ouderraad bestaat uit ouders en een teamlid. Samen met de leerkrachten en een heleboel enthousiaste hulpouders organiseren wij allerlei activiteiten op de PWA en proberen deze keer op keer tot een succes te maken.

Prins-Willem-Alexander-Vakantie

Wat je als lid van de OR doet

Naast alle activiteiten zijn wij aanspreekpunt voor ouders met vragen over uiteenlopende zaken. Wij zullen je niet overal direct een antwoord op kunnen geven, maar kunnen je zeker in contact brengen met de juiste persoon. Te denken valt dan aan de medezeggenschapsraad of de directie.

Hieronder geven wij enkele activiteiten weer, welke zoal door de OR worden georganiseerd: Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, PWA-dag-Koningsspelen, Avond4Daagse, schoolreisje en afscheid groep 8.
De penningmeester van de OR draagt zorg voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage is essentieel voor de ouderraad. Het geeft hen de mogelijkheid om de verschillende activiteiten te organiseren.

Het doel van de OR

Het doel van de OR is om bij te dragen aan een onvergetelijke basisschooltijd voor jouw kinderen. Verder ontlasten we hiermee de leerkrachten, die zich dan vooral bezig kunnen houden met het lesgeven aan de leerlingen. Samen voor een gezellig schooljaar!

Contact opnemen met de OR kan via or.pwa@spectrum-spco.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Wie behoort tot de MR en wie kan zich aansluiten?

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De oudergeleding is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar het bevoegd gezag, in de praktijk de directie van de school.

De MR overlegt met de schoolleiding over de organisatie en inrichting van de school in algemene zin. Individuele klachten of problemen worden door de MR niet besproken.

Eenmaal in de drie jaar worden nieuwe leden voor de MR gekozen. Alle ouders met kinderen op de school kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen.

Wat doet de MR?

De algemene taken en de rechten van MR staan beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De medezeggenschapsraad denkt en beslist, in sommige situaties, mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR vergadert zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden onderwerpen zoals besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, veiligheid en het vaststellen van vakanties en vrije dagen besproken.

De betrokkenheid op dit niveau door ouders bij school is zeer waardevol.

PrinsWillemAlexander-Leermethode

Benieuwd naar onze protocollen?

Bekijk onze protocollen en documenten m.b.t. onder andere gedrag, schoolondersteuning en verlof.

Nog nieuw bij ons op school?

Bekijk onze procedures voor een rondleiding en het inschrijven van je kind!