laat de zomer maar komen!
spelling

spelling

Onderstaande tabel geeft weer welke categorieën in groep 8 aan bod komen.
 
Leerlingen vervoegen en spellen voltooid deelwoorden van werkwoorden op -ven/-fen en- zen/-sen (beloofd, gereisd).
Leerlingen vervoegen en spellen werkwoorden op -den in de tegenwoordige tijd bij inversie: persoonsvorm-onderwerp (word jij?, vind jij?, houdt u?).
 
Leerlingen vervoegen en spellen bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden met dubbelvormen: vergrote-vergrootte
Leerlingen spellen woorden met de letter x (taxi, examen,excuses).
 
Leerlingen spellen woorden met de letter y (hobby, yoghurt, gymnastiek).
 
Leerlingen spellen woorden met -iaal, -ieel, -ueel of -eaal (ideaal, financieel, speciaal, ritueel).           
 
Leerlingen spellen stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden (houten, wollen, zilveren, papieren, rubber, plastic).     
Leerlingen spellen veel voorkomende woorden die moeilijk zijn omdat ze op twee manieren kunnen worden uitgesproken of niet volgens de regels gespeld worden (agressief, onmiddellijk).
 
Leerlingen spellen het meervoud van woorden op onbeklemtoonde -ik en werkwoorden op -iken (perziken, monniken, zaniken)   
 
Leerlingen spellen woorden met een koppelteken. In deze categorie komen aan de orde samenstellingen met botsende klinkers (herhaling), samengestelde aardrijkskundige namen, voor- en nabepalingen en vaste uitdrukkingen.         
Leerlingen spellen woorden met een tussenletter-s- (dorpsweg, stadspark, dorpsschool).
 
Leerlingen spellen woorden met een tussenletter -n- (boekenkast, paddenstoel, pannenkoek).
 

Oefenen:
junior Einstein


Uitlegblad
Zinnen knippen