Bedankje van ouders, voor de leerkrachten 
#corona #lief

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag

Voorlezen,
kinderboekenweek
Groep 1/2b
Welkom in groep 1/2b van juf Ciska en juf Willy