Voorlezen,
kinderboekenweek
Bedankje van ouders, voor de leerkrachten 
#corona #lief
Bedankje van een leerling, voor de leerkrachten
#corona #lief
Voor alle gezinnen
een Paasattentie

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag
Kalender
Voor een overzicht van de vakanties en studiedagen kijkt u bij   Onze school> Vakantie en studiedagen
Voor huiswerk kijkt u via tabblad Groepen bij de agenda van de groep van uw kind.

11-06-2020
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 10 juni 12:00u
12-06-2020
Met alle leerlingen van groep 1-7 op schoolreis! Oorspronkelijke datum op het jaarrooster was donderdag 2 juli, maar om organisatorische redenen is dit gewijzigd naar vrijdag 12 juni. Zie agenda...
16-06-2020
Vanwege de coronamaatregelen is door de organisatie besloten om geen avond4daagse in Berkel te organiseren. Meer informatie op de site van de organisatie
17-06-2020
Vanwege de coronamaatregelen is door de organisatie besloten om geen avond4daagse in Berkel te organiseren. Meer informatie op de site van de organisatie
18-06-2020
Vanwege de coronamaatregelen is door de organisatie besloten om geen avond4daagse in Berkel te organiseren. Meer informatie op de site van de organisatie