Voorlezen,
kinderboekenweek
Kalender
Voor een overzicht van de vakanties en studiedagen kijkt u bij   Onze school> Vakantie en studiedagen
Huiswerk wordt door de leerkracht in de SocialSchools-app gezet.

21-12-2021
De kerstviering is op school in de eigen groepen. Let op: Om organisatorische reden is het verplaatst van woensdag 22 naar dinsdag 21 december. In de UDSG komt meer informatie over het kerstdiner.
24-12-2021
alle groepen vrij