Voorlezen,
kinderboekenweek

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag
Kalender
Voor een overzicht van de vakanties en studiedagen kijkt u bij   Onze school> Vakantie en studiedagen
Voor huiswerk kijkt u via tabblad Groepen bij de agenda van de groep van uw kind.

03-02-2020
Groep 1 tot en met 4 is vrij
06-02-2020
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 5 februari 12:00u
09-02-2020
Kerkdienst met/voor alle leerlingen van de PWA in de kerk in Berkel