Voorlezen,
kinderboekenweek

Voorlezen,
kinderboekenweek
Agenda medezeggenschapsraad
Vergaderingen schooljaar 2020-2021:

Dinsdag 27 oktober 2020
Dinsdag 12 januari 2021
Dinsdag 2 maart 2021
Maandag 26 april 2021
Dinsdag 22 juni 2021

De notulen van deze vergaderingen kunt u  HIER lezen.
MR jaarplanning voor onderwerpen van overleg
 
Onderwerp Maand of periode waarin het besproken wordt of actie op wordt ondernomen
Plannen nieuwe schooljaar   (i) september
Leerlingaantal   (i) oktober, juni
OR- ouderbijdrage-begroting (i, I) september - oktober
Schoolbegroting   (A) oktober- november
Arbozaken   (A) november
Schoolbegroting   (I) januari
Vakantie/marge uren  (A) februari-maart, april, juni
Schoolgids   (I) mei, juni, juli
Formatie/Groepsindeling   (A) april, mei, juni
Meerjaren begroting   (I) januari, mei
Meerjaren onderhoudsplan   (A) september, mei
Regels/procedures mei
Jaarverslag/MARAP   (i) mei, juni
   
i =
I =
A =
Informeren
Instemming
Advies