Voorlezen,
kinderboekenweek

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag
Agenda medezeggenschapsraad
Op onderstaande data zijn er al vergaderingen gepland. In de loop van het schooljaar worden de eventuele overige vergaderdata bekend gemaakt.
 

C.B.S. Prins Willem-Alexander

 

Agenda Medezeggenschapsvergadering.

Datum: Maandag 18 november 2019

Tijd: 19.30 uur- 21.30 uur

Locatie: Prins Willem-Alexanderschool.
 

Agenda

Wie Actie Tijd
 

1. Opening / mededelingen                                                    Simon      19.30 - 19.35
 

2. Bespreken laatste notulen                                                Allen         19.35 - 19.45

· Openstaande actiepunten

 

3. Onderwerpen uit Jaarplanning                                        Nelly         19.45 - 20.00

· Begroting (A)

· Nieuwbouw School (i)

 

4. GMR                                                                                        Ellen         20.00- 20.30

 

5. Rondje rond de klassen                                                      Allen         20.30 - 20.45

 

6. Rondvraag                                                                            Allen          20.45 - 21.00

 

7. Eerst volgende vergadering:   17 februari,    20 april,    22 juni 

 

8. Sluiting 21.30

 

Inleesstukken

1. Laatste vergaderverslag                                                  Allen


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

C.B.S. Prins Willem-Alexander

 

Agenda Medezeggenschapsvergadering.

Datum: Maandag 23 september 2019

Tijd: 19.30 uur- 21.30 uur

Locatie: Prins Willem-Alexanderschool.

 

Agenda

Wie Actie Tijd

1. Opening / mededelingen                          Simon     19.30 - 19.35
 

2. Bespreken laatste notulen                      Allen       19.35 - 19.35

· Geen openstaande actiepunten
 

3. Onderwerpen vanuit jaarplanning        Nelly       19.35 - 20.30

· Optimaliseringsplan (i)

· Arbozaken

· Meer jaren onderhoudsplan/nieuwbouw

 

4. GMR ? 20.30 - 20.45

 

5. Rondje rond de klassen                             Allen     20.45 - 21.00

 

6. Rondvraag                                                    Allen     21.00 - 21.05

 

7. Eerst volgende vergadering (Nog te bepalen)    Allen     21.05 - 21.10

 

8. Sluiting 21.30

 

Inleesstukken

1. Laatste notulen