De school waar je
verder leert kijken
Kunst! project 2018
Directie
 
Nelly Roek-B÷secke
directeur
dagelijks aanwezig

ncgroek@spectrum-spco.nl
 
    
Arie Sonneveld
Intern begeleider
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
asonneveld@spectrum-spco.nl
 
 
 
Connie van Beek
onderbouwco÷rdinator
cavanbeek@spectrum-spco.nl
 
 
 
 
DesirÚe Helmer
bovenbouwco÷rdinator
donderdag
dmhelmer@spectrum-spco.nl
 
Nicole Klom
administratie
maandagmiddag en donderdag

nklom@spectrum-spco.nl