De school waar je
verder leert kijken
Directie
 
Nelly Roek-Bösecke
directeur
dagelijks aanwezig

ncgroek@spectrum-spco.nl
 
    
Arie Sonneveld
Intern begeleider
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
asonneveld@spectrum-spco.nl
 
 
 
Connie van Beek
onderbouwcoördinator
cavanbeek@spectrum-spco.nl
 
 
 
 
Desirée Helmer
bovenbouwcoördinator

(nu met zwangerschapsverlof)
 
Nicole Klom
administratie
maandagmiddag en donderdag

nklom@spectrum-spco.nl