Bedankje van een leerling, voor de leerkrachten
#corona #lief

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag

Voorlezen,
kinderboekenweek
Bedankje van ouders, voor de leerkrachten 
#corona #lief
Directie
 
 
Nelly Roek-Bösecke
directeur
dagelijks aanwezig


ncgroek@spectrum-spco.nl
 
    
Arie Sonneveld
Intern begeleider
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

asonneveld@spectrum-spco.nl
 
 
 
 
   

 
Desirée Helmer
bovenbouwcoördinator
maandag, dinsdag en vrijdag


dmhelmer@spectrum-spco.nl


Ciska Verweij
onderbouwcoördinator
maandag, dinsdag en woensdag

ccjverweij@spectrum-spco.nl 
      

 
        Nicole Klom
        administratie
        maandagmiddag en 
        donderdag


        nklom@spectrum-spco.nl