laat de zomer maar komen!
Directie
 
Nelly Roek-Bösecke
directeur
dagelijks aanwezig

ncgroek@spectrum-spco.nl
 
    
Arie Sonneveld
Intern begeleider
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
asonneveld@spectrum-spco.nl
 
 
 
Connie van Beek
onderbouwcoördinator
cavanbeek@spectrum-spco.nl
 
 
 
 
Desirée Helmer
bovenbouwcoördinator
dmhelmer@spectrum-spco.nl


 
 
Nicole Klom
administratie
maandagmiddag en donderdag

nklom@spectrum-spco.nl