PWAdag

Voorlezen,
kinderboekenweek

Voorlezen,
kinderboekenweek
Op 30 oktober is er een inloopavond voor de nieuwbouw, in het gemeentehuis
intake van nieuwe leerlingen
Wanneer u overweegt uw kind op onze school aan te melden bent u van harte welkom en kunt  u een afspraak maken met de directeur.  Tijdens dit gesprek krijgt u ook een rondleiding door school,  terwijl er in de groepen wordt gewerkt. 

Naast de rondleiding wordt een informatief gesprek gehouden over wat de school te bieden heeft op het gebied van:
- onderwijs
- identiteit
- zorg
- samenstelling van de groepen
- leerkrachten team
- extra activiteiten 
- buitenschoolse activiteiten
- ouderparticipatie
en natuurlijk kunt u ook úw vragen stellen.
 
Kinderen die in een hogere groep instromen hebben ook een kort gesprek met de desbetreffende leerkracht en vooraf neemt de schooldirectie contact op met de directie van de oude school om gegevens op te vragen. Het is van belang dat vooraf ook alle rapporten van het kind worden meegenomen.