Bedankje van een leerling, voor de leerkrachten
#corona #lief

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag

Voorlezen,
kinderboekenweek
Bedankje van ouders, voor de leerkrachten 
#corona #lief

PWA nieuwsbrief UDSG nr 5, 6 december 2018

Hierbij ontvangt u de link voor de  nieuwsbrief "Uit De School Geklapt" van het schooljaar 2018-2019 van CBS Prins Willem-Alexander:

UDSG nr 5


Van de laatste zin op pagina 1 is een deel weggevallen. De volledige tekst is:
Na de kerstvakantie wordt in de MR het plan verder uitgewerkt en gaan wij u hierover informeren.