Voorlezen,
kinderboekenweek
Bedankje van ouders, voor de leerkrachten 
#corona #lief
Bedankje van een leerling, voor de leerkrachten
#corona #lief
Voor alle gezinnen
een Paasattentie

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag

Inloopavond nieuwbouw

17-10-2019
Op 30 oktober is er een inloopavond voor de nieuwbouw, in het gemeentehuis

Zoals u weet krijgen CBS Prins Willem-Alexander en Jenaplanschool De Kwakel aan de Chrysantenhof een nieuw schoolgebouw.
Ook zullen de buitenschoolse opvang van Prokino en het peutercentrum Inkypinky van Stichting Kinderspeelzaal een nieuwe plek krijgen in het gebouw.

Het afgelopen jaar zijn de schoolbesturen en -directies, kinderraden, buitenschoolse-opvang, peuteropvang, de gemeente Lansingerland en de bij dit project betrokken architect regelmatig bij elkaar gekomen om alle stappen in het proces voor de totstandkoming van een nieuw schoolgebouw en de aanpassing in de omgeving met elkaar te bespreken. Het resultaat hiervan is vastgelegd in een Ontwerp Bestemmingsplan en een Ontwerp Omgevingsvergunning.

Met ingang van 7 november tot en met 18 december 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. Dat wordt op 6 november 2019 bekend gemaakt in de Staatscourant en in het Gemeenteblad (https://www.officielebekendmakingen.nl/)


Wij nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 30 oktober 2019 tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis aan Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek. Wij delen hier de laatste stand van zaken van het project. U kunt de ontwerpen bekijken en vragen stellen aan de projectgroep.

 

Inloop: 19.30 uur
 

Eindtijd: 21.00 uur