laat de zomer maar komen!

Raad van Toezicht vacature

10-05-2019

Vacature leden Raad van Toezicht

Onze school is onderdeel van Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs. Binnen Spectrum werken de basisscholen voor christelijk onderwijs in Lansingerland intensief samen.
Zo hebben leerlingenraden, personeel en ouders binnen de GMR zich de afgelopen twee jaar intensief beziggehouden met een nieuw plan voor de toekomst.

Vier speerpunten zijn benoemd en die worden de komende jaren uitgewerkt op de scholen en worden zichtbaar in de lessen. 
Het gaat om creativiteit, onderzoekend leren, burgerschap en ICT. Het zijn de pijlers onder het onderwijs van de toekomst.

De komende maanden gaat u hier meer over horen en wat belangrijker is de kinderen zullen er de komende jaren iets van gaan merken.

Wat niet altijd zichtbaar en merkbaar is, is dat Spectrum geleid wordt door een College van Bestuur en hier weer een Raad van Toezicht boven staat.
Deze raad bestaat uit zes personen en houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en natuurlijk op de kwaliteit van het bestuur.

Per 1 augustus vertrekken er twee leden uit de raad. Eén omdat hij acht jaar verbonden is geweest aan de Raad en dat het maximum is en één lid vertrekt vanwege verhuizing naar Noord-Holland.

De raad is om die reden op zoek naar twee nieuwe leden.

In de bijgesloten advertentie treft u hierover informatie aan.