De school waar je
verder leert kijken

Uitleg voortgangsgesprekken

05-11-2018
Op maandag 26 en dinsdag 27 november

staan de 10-minuten-gesprekken op de agenda. De leerkracht(-en) heeft/hebben dan met u een gesprek over de voortgang/welbevinden van uw kind, dit gesprek duurt maximaal 10 minuten. Voorafgaand aan het gesprek kunt u op de gang bij het lokaal van uw kind de schriften en ander werk inkijken.
Niet elke leerkracht is beide dagen aanwezig. 
Indien de leerkracht al rechtstreeks met u een afspraak voor een gesprek heeft gemaakt, ontvangt u geen e-mail met uitnodiging.

De uitnodigingen met aanwijzingen en inlogcodes om zelf de 10-minuten-gesprekken te plannen via onze website zijn 8 november per e-mail verstuurd aan de ouders.

Als ouder/verzorger logt u eenmalig in en dan kunt u voor al uw kinderen uit elke groep meteen een afspraak maken, zodat u de tijden op elkaar kunt afstemmen. Wilt u tussen het ene gesprek en het andere 10 minuten “overlooptijd” houden? Op die manier heeft u tijd om van het ene lokaal naar het andere te gaan en komt er zo min mogelijk vertraging in het schema van de leerkrachten.

Hoe eerder u zelf een afspraak maakt, des te meer keus in tijden u heeft. Wanneer u later uw afspraak wijzigt, vervalt de eerder gemaakte afspraak automatisch, dit hoeft u niet apart door te geven aan de leerkracht.

Ouders van leerlingen uit de kleutergroepen die net een intakegesprek hebben gehad zullen niet opnieuw voor een gesprek worden uitgenodigd. Indien u nog een keer met de leerkracht wilt spreken kunt u altijd rechtstreeks een afspraak maken. 

Met 10-minuten-gesprekken zijn gescheiden ouders voor school soms niet eenvoudig in te delen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk er van uit te gaan dat ouders het onderling regelen. Hebt u allebei een mail ontvangen maar wilt u samen (tegelijk op 1 gesprek) komen om over uw kind te praten dan juichen wij dit toe. U krijgt dan immers allebei tegelijk dezelfde informatie over uw kind, daar kunnen geen misverstanden ontstaan. Het staat gescheiden ouders vrij om ieder apart te komen. Hebt u niet ieder apart een uitnodiging gekregen en wilt u wel apart komen, neemt u dan contact op met de leerkracht.

De uitnodigingen voor de voortgangsgesprekken worden zoveel mogelijk gestuurd naar het e-mailadres waarop u ook de weekberichten van de leerkracht ontvangt. Dit is niet altijd hetzelfde e-mailadres als het e-mailadres van onze nieuwsbrief UDSG.
Controleert u bij twijfel alstublieft al uw e-mailadressen en uw spambox.