De school waar je
verder leert kijken

Uitleg voortgangsgesprekken

05-11-2018
Op maandag 26 en dinsdag 27 november

staan de 10-minuten-gesprekken op de agenda. De leerkracht(-en) heeft/hebben dan met u een gesprek over het welbevinden van uw kind, dit gesprek duurt maximaal 10 minuten.
Niet elke leerkracht is beide dagen aanwezig. 
Indien de leerkracht al rechtstreeks met u een afspraak voor een gesprek heeft gemaakt, ontvangt u geen e-mail met uitnodiging.

De uitnodigingen met aanwijzingen en inlogcodes om zelf de 10-minuten-gesprekken te plannen via onze website zijn 8 november per e-mail verstuurd aan de ouders.

Als ouder/verzorger logt u eenmalig in en dan kunt u voor al uw kinderen uit elke groep meteen een afspraak maken, zodat u de tijden op elkaar kunt afstemmen. Wilt u tussen het ene gesprek en het andere 10 minuten "overlooptijd" houden? Op die manier heeft u tijd om van het ene lokaal naar het andere te gaan en komt er zo min mogelijk vertraging in het schema van de leerkrachten.

Hoe eerder u zelf een afspraak maakt, des te meer keus in tijden u heeft. Wanneer u later uw afspraak wijzigt, vervalt de eerder gemaakte afspraak automatisch, dit hoeft u niet apart door te geven aan de leerkracht.

Ouders van leerlingen uit de kleutergroepen die net een intakegesprek hebben gehad zullen niet opnieuw voor een gesprek worden uitgenodigd. Indien u nog een keer met de leerkracht wilt spreken kunt u altijd rechtstreeks een afspraak maken. 

Met 10-minuten-gesprekken zijn gescheiden ouders voor school soms niet eenvoudig in te delen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk er van uit te gaan dat ouders het onderling regelen. Hebt u allebei een mail ontvangen maar wilt u samen (tegelijk op 1 gesprek) komen om over uw kind te praten dan juichen wij dit toe. U krijgt dan immers allebei tegelijk dezelfde informatie over uw kind, daar kunnen geen misverstanden ontstaan. Het staat gescheiden ouders vrij om ieder apart te komen. Hebt u niet ieder apart een uitnodiging gekregen en wilt u wel apart komen, neemt u dan contact op met de leerkracht.

De uitnodigingen voor de voortgangsgesprekken worden zoveel mogelijk gestuurd naar het e-mailadres waarop u ook de weekberichten van de leerkracht ontvangt. Dit is niet altijd hetzelfde e-mailadres als het e-mailadres van onze nieuwsbrief UDSG.
Controleert u bij twijfel alstublieft al uw e-mailadressen en uw spambox.(aangepast 22-11: Voorafgaand aan het gesprek kunt u op de gang bij het lokaal van uw kind de schriften en ander werk inkijken.
Dit is niet van toepassing bij deze voortgangsgesprekken, dit is pas bij het volgende rapport. De gesprekken van november gaan voornamelijk over het welbevinden).