De school waar je
verder leert kijken

UDSG nr 5

06-12-2018
laatste zin
De PWA nieuwsbrief UDSG nr 5 is uit en per e-mail verstuurd naar ouders en belangstellenden.

Van de laatste zin op pagina 1 is een klein deel weggevallen. De volledige tekst is:
Na de kerstvakantie wordt in de MR het plan verder uitgewerkt en gaan wij u hierover informeren.