De school waar je
verder leert kijken

UDSG nr 11

18-04-2019
De PWA nieuwsbrief UDSG nr 11  is verschenen en per e-mail verstuurd naar ouders en belangstellenden.


Wijzigt uw e-mailadres? Geeft u dit dan a.u.b. door aan de leerlingadministratie van school.

Wilt u alleen de UDSG op een ander e-mailadres ontvangen? Via de website kunt u uw huidige e-mailadres verwijderen en uw nieuwe e-mailadres inschrijven.