Bedankje van ouders, voor de leerkrachten 
#corona #lief

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag

Voorlezen,
kinderboekenweek
Studiedag, geen school

Schoolkalender 2019-2020 - Studiedag, geen school

Categorie: vakantie/vrije dag
Data:
21-02-2020
Alle leerlingen vrij